Wat biedt logopeda

januari 10, 2015 9:15 am Gepubliceerd door

bannerwbl

Wat kan Logopeda u bieden:

JEL_3279kl

Kasia Kijewska
Logopedist Logopediepraktijk Logopeda

Ruim 9 jaar heb ik ervaring met het behandelen van kinderen en volwassenen. Door mijn Poolse achtergrond weet ik hoe het is om meertalig te zijn. Dit was voor mij niet altijd makkelijk. Nu weet ik dat meertaligheid een kwaliteit is en zet ik dat in tijdens mijn behandelingen.

Middels bijscholing en persoonlijke interesse heb ik mijn kennis vergroot op verschillende gebieden, zoals OMFT, stotteren, meertaligheid, NLP en spraak-, taalstoornissen en autisme.

Logopedische behandelingen voor kinderen en volwassenen

Logopeda verzorgt logopedische behandelingen op de onderstaande aandachtsgebieden. Klik op de onderstaande gebieden voor meer informatie.

 

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

Onder spraakstoornissen vallen de volgende problemen:

 • aangezichtsverlamming
 • afwijkende mondgewoonten
 • articulatieproblemen
 • broddelen
 • nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)
 • neurologische spraakstoornis, zoals bij de ziekte van Parkinson
 • stotteren
 • vertraagde spraakontwikkeling

Voor meer informatie en advies over spraakstoornissen kunt u contact opnemen met mij. Wilt u uzelf of uw kind aanmelden voor behandeling kunt tevens het contactformulier invullen. Ik neem binnen 7 werkdagen contact met u op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Onder taalstoornissen vallen de volgende problemen:

 • afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
 • communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking of bij dementie
 • dyslexie
 • taalontwikkelingsprobleem

Voor meer informatie en advies over spraakstoornissen kunt u contact opnemen met mij. Wilt u uzelf of uw kind aanmelden voor behandeling vul het aanmeldformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe jouw boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop je de woorden uitspreekt.

Onder stemstoornissen vallen de volgende problemen:

 • astma, COPD
 • hyperventilatie
 • ​stemklachten: heesheid, problemen met luidheid of zingen

Voor meer informatie en advies over spraakstoornissen kunt u contact opnemen met mij. Wilt u uzelf of uw kind aanmelden voor behandeling vul het aanmeldformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar, als je een gesprek voert met iemand. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt de reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om te herhalen. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Onder gehoorstoornissen vallen de volgende problemen:

 • aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • revalidatie na plaatsing Cocheair Implantaat (CI)
 • verworven slechthorendheid of plotsdoofheid

Voor meer informatie en advies over spraakstoornissen kunt u contact opnemen met mij. Wilt u uzelf of uw kind aanmelden voor behandeling kunt u tevens het contactformulier invullen. Ik neem binnen 7 werkdagen contact met u op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit heet prelogopedie. Oorzaken zijn neurologische afwijkingen of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen.. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, door een beroerte of de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld.

Onder slikstoornissen vallen de volgende problemen:

 • eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen
 • slikstoornissen bij volwassenen

Voor meer informatie en advies over spraakstoornissen kunt u contact opnemen met mij. Wilt u uzelf of uw kind aanmelden voor behandeling vul het aanmeldformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Ten gevolge van een wisselend, gebrekkig of onvoldoende taalaanbod in een bepaalde taal is de meertalige ontwikkeling soms een moeilijk proces. Een taalachterstand resulteert vaak in een leerachterstand waardoor de schoolcarrière van deze kinderen gevaar loopt. Immers alle lessen worden aangeboden in taal.
Ook de uitspraak kan problemen geven, waardoor een kind moeilijk verstaanbaar is voor anderen. Dit kan resulteren in angst om te spreken en sociale isolatie.
Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen in de voor- en vroegschoolse periode en begeleiding van de kinderen en hun ouders, bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen.

Voor meer informatie en advies over spraakstoornissen kunt u contact opnemen met mij. Wilt u uzelf of uw kind aanmelden voor behandeling vul het aanmeldformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telelogopedie, logopediebehandeling via de computer.

Telelogopedie is het geven van logopedische zorg aan de cliënt om op efficiënte wijze via een beeldverbinding logopedisch te behandelen. Telelogopedie biedt ruimte om de zorg nog beter te continueren in situaties waarin de cliënt tijdelijk of structureel fysiek niet in staat is om naar de praktijk te komen. Logopeda biedt hier de mogelijkheid voor via Skype of Facetime.

Advies voor logopedisten op het gebied van behandeling van meertaligheid

Om de logopedie vergoed te krijgen is het belangrijk dat de logopedist bij tweetaligheid het niveau van de eerste taal in kaart brengt. Vaak kunnen ouders wel aangeven of het kind vroeg of laat was met praten maar een logopedist kan dit met diagnostische testen beoordelen. Logopeda biedt voornamelijk advies bij het diagnosticeren van de eerste taal (pools) van het kind.

Behandeling gespecialiseerd op Poolse kinderen die problemen hebben in hun eerste taal.

Bij Logopeda wordt de moedertaal van het kind getest zodat vastgesteld kan worden of er sprake is van een logopedische stoornis of een probleem in de tweede taal verwerving.
Spreekt uw kind nog helemaal geen Nederlands dan kan u ook terecht bij Logopeda voor logopedie in uw eigen taal. Hoe eerder de moedertaal op niveau is, hoe makkelijker uw kind het Nederlands leert.

Vertaalhulp Pools-Nederlands en Nederlands- Pools

Voor vertalingen onder de 330 woorden geldt het minimumtarief van €50,-
Wilt u een exacte prijs voor uw vertaling? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.

Nederlandse taalles voor volwassenen

Wilt u mondeling of schriftelijk uw Nederlands verbeteren? Samen met u kijken we naar uw doelen die u wilt behalen. Het is mogelijk om zowel in groepen als individueel te oefenen.

Neem contact op of meldt u aan

Wilt u door mij gebeld worden voor meer informatie of vakkundig advies? Vul dan het contactformulier in.
Wilt u uzelf of uw kind aanmelden voor behandeling vul het aanmeldformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

wbl3