Werkwijze

januari 9, 2015 2:29 pm Gepubliceerd door

banner-werkwijze

Hoe werkt Logopeda en wat wordt vergoed?

Aanmelding:

Via het online aanmeldformulier kunt u uzelf of uw kind aanmelden voor logopedie. Wilt u dit liever telefonisch doen dan kan dit op telefoonnummer: 06 14 73 46 42. Spreek een voicemailbericht in bij geen gehoor.

Intake:

Bij de eerste afspraak (intake) ga ik samen met u de hulpvraag in kaart brengen.
Geen enkele klacht is gelijk. Per patiënt kan een klacht anders ervaren worden. Om logopedie in te zetten wordt dus eerst  gekeken naar de ernst van de klacht. Hoeveel last ervaart u of uw kind ervan. Dat kan bij stem anders zijn dan bijvoorbeeld bij taal of spraak.

Onderzoek:

Als er na de intake blijkt dat de hulpvraag logopedisch is, zal er gestart worden met het onderzoek.
De onderzoeksresultaten, met de daaruit volgende logopedische diagnose, zullen uitgebreid met u worden doorgesproken. De behandeldoelen worden weergegeven in een behandelplan. Nadat u toestemming heeft gegeven, kan gestart worden met de logopedische behandeling.

Behandeling:

De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten, afhankelijk van de stoornis en vooruitgang. De behandelingen vinden meestal in de praktijk plaats. Aan het eind van elke behandelafspraak krijgt u oefeningen mee voor thuis. Tijdens het onderzoek en de behandeling is het wenselijk dat de ouder aanwezig is.

Evaluatie:

Er zal met u afgesproken worden wanneer de behandeling geëvalueerd zal worden. Na het evaluatiemoment worden de onderzoeksresultaten met u doorgesproken. Er wordt in overleg bepaald of de doelen behaald zijn en of voortzetting van de logopedische begeleiding nog wenselijk is.

Vergoedingen

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars. Behandelingen voor kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de vergoeding van behandelingen voor volwassenen dient u rekening te houden met uw eigen risico. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar.
Logopeda  heeft een overeenkomst afgesloten met alle zorgverzekeraars. 

Neem contact op of meldt u aan

Wilt u door mij gebeld worden voor meer informatie of wilt u uzelf of uw kind aanmelden voor behandeling vul dan het contactformulier in en ik neem binnen 7 werkdagen contact met u op.

Privacy policy

Vanaf 25 mei 2018 is de privacy policy veranderd. Zie NVLF_privacyreglement_logopediepraktijk_Logopeda

kwaliteitsregister

ww